Donkey on St. John USVI

St. John island donkeys. Coral Bay